Werkzaamheden

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de taken van de bewindvoerder zijn, maar ook welke taken niet onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder vallen.

Wat kan een bewindvoerder voor mij regelen?

 • Het openen van een beheerrekening en een leefgeldrekening op naam van de cliënt.
 • Het betalen van alle vaste lasten vanaf de beheerrekening, mits er voldoende financiële middelen zijn.
 • Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks het leefgeld.
 • Het opstellen van een budgetplan waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.
 • Het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, uitkeringen en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Het aanvragen van verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA-, inboedel- en uitvaartverzekering) en het afhandelen van declaraties.
 • Wanneer er schulden zijn, worden de schulden geïnventariseerd en kleine schulden worden, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk afbetaald.
 • Als de persoonlijke situatie stabiel genoeg is, bekijkt de bewindvoerder of het traject bij de schuldhulpverlening bij de gemeente kan worden opgestart.
 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting box 1.

Wat kan een bewindvoerder niet voor mij regelen?

 • Het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort.
 • Het aanvragen van een DigiD (DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar).
 • Het aanleveren van medische gegevens.
 • Het zoeken van woonruimte of een betaalde baan.