Vraag en Antwoord

Hoe meld ik mijzelf (of iemand anders) aan voor beschermingsbewind?
Er zijn verschillende manieren om u aan te melden:
Telefonisch: op mobiel nummer 06 – 46 20 48 31
Of per e-mail: info@petersenbewindvoering.nl

Ik heb me aangemeld en hoe nu verder?
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt Petersen Bewindvoering contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waarom u bewind wilt aanvragen en wat ik voor u als bewindvoerder kan betekenen. Het is belangrijk dat vooraf de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Als u besluit dat beschermingsbewind voor u de juiste oplossing is, wordt de aanvraagprocedure bij de rechtbank gestart.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure bij de rechtbank?
De rechtbanken ontvangen veel aanvragen, waardoor de aanvraagprocedure zeker 3 tot 4 maanden in beslag neemt. Op een gegeven moment ontvangt u een oproep om bij de rechtbank te verschijnen om de aanvraag met u te bespreken. Deze zitting is zeer informeel en ik ben er als uw bewindvoerder bij aanwezig. Vervolgens worden uw geld en goederen onder bewind geplaatst en wordt er een beschikking afgegeven, zodat Petersen Bewindvoering kan starten met de werkzaamheden als bewindvoerder.

De beschikking is binnen en hoe nu verder?
Als Petersen Bewindvoering de beschikking heeft ontvangen, wordt op naam van de cliënt een beheergeldrekening en een leefgeldrekening geopend. Tevens worden alle instanties aangeschreven waarvan u uw inkomsten ontvangt en waar u uw vaste lasten aan betaalt. Zodoende kunnen alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening gaan lopen. Ook wordt er leefgeld naar u overgemaakt, mits het saldo van de beheerrekening toereikend is.

Ik ontvang thuis post, wat moet ik hiermee doen?
Petersen Bewindvoering stelt geen postblokkade in. Dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Alle instanties worden schriftelijk verzocht om het postadres te wijzigen en de post naar Petersen Bewindvoering te sturen. Mocht u toch nog post ontvangen die betrekking heeft op uw financiën, dan dient u deze post door te sturen naar Petersen Bewindvoering.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?
Petersen Bewindvoering kan pas leefgeld uitbetalen wanneer uw inkomen binnenkomt op de beheerrekening. Het leefgeld wordt wekelijks op woensdag op de leefgeldrekening gestort.

Wat moet ik doen als ik (onverwachts) extra uitgaven heb?
U kunt telefonisch contact opnemen via het telefonisch spreekuur of u kunt een mail sturen. Vervolgens wordt er bekeken of er extra geld overgemaakt kan worden. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om alle onverwachte kosten te betalen.

Kan Petersen Bewindvoering voor mij sparen?
Afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven kan er voor u worden gespaard. Tevens is dit afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van schulden.

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?
U kunt inloggen in het computersysteem dat door Petersen Bewindvoering wordt gebruikt om uw financiën te beheren. U kunt zo te allen tijde inloggen om alle inkomsten en uitgaven bekijken. Tevens is het budgetplan en, indien van toepassing, een recent schuldenoverzicht te zien.

Hoe lang duurt de onderbewindstelling?
Bewindvoering wordt standaard voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als u wilt dat de bewindvoering weer wordt opgeheven naar verloop van tijd dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Tijdens een zitting beslist de kantonrechter over het opheffen van het bewind.