Tarieven

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie welke bewindvoerders mogen berekenen aan hun cliënten. Hieronder vindt u de vastgestelde bedragen voor 2020. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Eén persoon Echtpaar / Gezin
Eenmalige intakekosten € 657,03 € 787,71
Kosten per maand € 116,26 € 139,55
Kosten per maand, problematische schulden € 150,44 € 180,49
Vergoeding van extra toegekende uren (per uur) € 82,06 € 82,06
Ontruiming of verkoop van de woning € 410,19 € 410,19
Eind rekening en verantwoording bij overdracht of bij sluiten van het dossier € 246,84 € 296,45

Als u een minimuminkomen heeft, dan worden de kosten voor de bewindvoering mogelijk vergoedt via de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. Petersen Bewindvoering vraagt deze bijstand voor u aan. Als u niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand dan dient u de kosten zelf te betalen.