Kennismaken

6601 web aangepast 2

Petersen Bewindvoering is opgericht door Karin Petersen.

In mijn werk als bewindvoerder vind ik het prettig om vele acties op te pakken en uit te zoeken. Op een besluitvaardige en standvastige wijze jaag ik zaken na om alles goed en snel gedaan te krijgen voor mijn cliënten.

Altijd zal ik het overzicht bewaren en aandacht hebben voor het belang van mijn cliënt. Dit alles vanuit een oprechte interesse voor de mens achter het dossier. Belangrijk is om overzicht en structuur in de financiële zaken te krijgen en zodoende komt er rust voor de cliënt. Vervolgens heeft de cliënt de ruimte om zich te concentreren op andere problemen.

Ik ben benoemd door de rechtbank tot professioneel bewindvoerder beschermingsbewind en leg jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank. De bedrijfsvoering van mijn bewindvoerderskantoor wordt gecontroleerd door een accountant.

Als een betrouwbare en gestructureerde rots in de branding ga ik voor het creëren van rust door orde in de chaos te scheppen.